Як незнання англійської мови впливає на розвиток бізнесу?

Сучасний світ вступив в епоху глобалізації, одним із найбільш помітних проявів якої є однакова оцінка переваг ринкового шляху розвитку економіки, що зумовлює усунення географічних, політичних та економічних бар’єрів. Натомість з’являється бар’єр мовний. Одним із факторів подолання його є, становлення мови міжнаціонального спілкування (lingua franca) і оволодіння нею.

Eкономіка глобалізованого світу диктує вибір англійської мови у ролі lingua franca. Більше того, існує взаємовплив економіки та мови міжнаціонального спілкування. Так, ще в 2006 р Європейською комісією “Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise” був проаналізований стан використання іноземних мов на малих і середніх підприємствах та їх вплив на бізнес-процес. Зокрема було досліджено біля 2000 середніх підприємств-експортерів у 29 європейських країнах та країнах–кандидатах у члени ЄС. У результаті досліджень були оприлюднені такі дані:

  • через проблеми з іншомовним спілкуванням понад 25% експортних компаній Туреччині та Румунії зареєстрували втрати;
  • скандинавські компанії (Фінляндія, Ісландія, Швеція, Данія) оголосили потенційні втрати. Крім того, ще низка країн задекларувала прямі або потенційні втрати 11% контрактів: Іспанія, Норвегія, Чехія, Франція та Нідерланди;
  • прямих збитків від втрати контрактів зазнали в цілому 11% середніх підприємств ЄС. В грошовому обчисленні сума склала від 8,100,015 € до 13,500,004€. Потенційні збитки становлять 16,400,026 €–25,300,010 €.

Були представлені також дані про кількість компаній, які зіткнулися з мовним бар’єром, в результаті чого втратили бізнес (у процентному співвідношенні): 19% компаній в Іспанії; 13% – у Франції; 10% – у Німеччині; 21% – в Англії та Уельсі; 8% – у Португалії. У середньому, втрати бізнесу на той час склали 325,000 €. За загальними підрахунками європейська економіка через проблеми з іншомовним спілкуванням щороку втрачає в секторі середнього бізнесу до 100 млрд. € (детальніше).

Слід також відмітити, що європейські компанії зробили висновок із ситуації, що склалася. Згідно із вище викладеного дослідження міжнародної комісії, понад 48% підприємств задекларували готовність до мовної перепідготовки персоналу. Але більшість середніх та великих компаній віддає перевагу залученню працівників, які вже володіють мовою, уникнувши тим самим прямих інвестицій у навчання кадрів. Отже, можемо зробити висновок про зростання значущості лінгвістичного фактору у сучасній глобалізованій економіці.