Курси англійської мови для бізнесуДілова англійська - чому це сьогодні важливо?


Ділова англійська мова є загальним терміном для англійської мови, що використовується у сфері бізнесу, з міжнародної торгівлі, фінансів, промисловості тощо. У глобальному бізнес-середовищі, англійська мова набула статусу lingua franca (мови міжнаціонального спілкування), тому вивчення ділової англійської стало невід’ємною частиною самоосвіти людей бізнесу неангломовних країн, які ставляться до англійської мови як до потужного інструменту взаємодії зі своїми vis-à-vis.
Бізнес англійська мова є умовою для успішної комунікації та конкуренції на міжнародному ринку. Саме тому володіння якісною діловою англійською мовою вже не може бути недооцінено в епоху нового глобального бізнес-ринку.


Знайомтесь з викладачем:

Олександр Хоменко,

доктор педагогічних наук, доцент
- Провідний тренер на англомовних освітніх програмах.
- Експерт з професійної освіти та ділової іншомовної комунікації – доктор педагогічних наук зі спеціальності “Теорія та методика професійної освіти”. - Автор наукової монографії “Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації”.
- Експерт з методики навчання іноземних мов - кандидат педагогічних наук зі спеціальності “Теорія та методика навчання іноземних мов”.
- В процесі навчання використовує комунікативно-діяльнісний підхід до навчання іноземних мов, метод активізації резервних можливостей особистості та колективу (інтенсивна методика навчання іноземних мов), технологію повного “занурення” у іншомовне середовище, а також інформаційно-комунікаційні технології.
- Автор англомовних курсів “Business Communication”, “Soft Skills for Business Communication”, “Effective Negotiation Skills”, “Effective Presentation Skills” , “English for Business and Entrepreneurship”, “English for Marketing”, “English for Management”.
- Розробляв курси та організовував корпоративне навчання для низки компаній, зокрема 1+1, Омега ТВ, Федерації футболу України, «АТЕМ».

Організація навчання:

Навчальний процес організований у формі змішаного навчання (blended learning). Дана навчальна технологія поєднує аудиторні форми організації навчального процесу та інтерактивне онлайн навчання, що дає можливість раціонально керувати часом навчання, контролювати темп та шлях опанування навчальним матеріалом.