Ділова англійська - чому це сьогодні важливо?

 Ділова англійська мова є загальним терміном для англійської мови, що використовується у сфері бізнесу, з міжнародної торгівлі, фінансів, промисловості тощо. У глобальному бізнес-середовищі, англійська мова набула статусу lingua franca (мови міжнаціонального спілкування), тому вивчення ділової англійської стало невід’ємною частиною самоосвіти людей бізнесу неангломовних країн, які ставляться до англійської мови як до потужного інструменту взаємодії зі своїми vis-à-vis з англомовних країн, або з компаній, де англійська є робочою мовою комунікації. У цій атмосфері, бізнес англійська мова є умовою для успішної комунікації та конкуренції на міжнародному ринку. Саме тому володіння якісною діловою англійською мовою вже не може бути недооцінено в епоху нового глобального бізнес-ринку.

За даними сайту Ethnologue сьогодні у світі налічується 7099 мов. З них, більша частина земної кулі розмовляє лише десятьма мовами. Англійська мова є третьою за величиною мовою в світі, що використовується як рідна мова. Проте, безумовним є її статус найпопулярнішої другої іноземної мови. Насправді, більша частина інформації, що циркулює в сучасному світі в друкованих мас-медіа, на телебаченні, радіо, в інтернеті тощо, передається англійською мовою. Ця мова стала робочою мовою або мовою-посередником нашого часу. Її панування відіграє певну роль в широкому діапазоні наслідків того, що називається глобалізацією.

Виконуючи функцію засобу взаємодії, англійська мова для ділового спілкування покликана забезпечити взаєморозуміння серед бізнес-партнерів. Саме тому сучасні бізнесмени, підприємці повинні мати у своєму арсеналі top skills бізнес-орієнтований англомовний словниковий запас і широкий спектр навичок та вмінь використання англійської мови для ефективного спілкування на міжнародному ринку.

Серед номенклатури top skills для продуктивної комунікативної взаємодії англійською мовою виділяються вміння ефективно провести презентацію (Effective Presentation Skills), вміння ефективно проводити зустрічі та обговорення (Effective Meeting and Discussion Skills), вміння проводити переговори (Effective Negotiation Skills), вміння ефективно спілкуватися (Effective Socializing Skills), вміння проводити ефективне бізнес-листування англійською мовою ( Effective Business Writing) тощо.

Сформованість цих вмінь у представників бізнесу вже вважається необхідною умовою для сучасного міжнародного співробітництва, а також важливим ключем до глобального бізнесу.