Курсове навчання


Курси іноземних мов

Time is money – це “принцип” сучасної ділової людини. У людей бізнесу немає зайвого часу, тому кожна година, витрачена, зокрема, на оволодіння знаннями, яких їм не вистачає, є дуже цінною. У TOP SKILLS шанують даний принцип, тому англійську мову викладають у формі “занурення” в іншомовне середовище.
 • Курс 'занурення' у іншомовне середовище займає чільне місце у практиці інтенсивного навчання іноземних мов і є найбільш ефективним шляхом до оволодіння іноземними мовами як засобом спілкування.
 • “Занурення” – це форма навчання, яка дозволяє частково змоделювати іншомовне оточення, зокрема, в плані сприйняття та використання лише іноземної мови. Іншими словами, ви будете «змушені» спілкуватися іноземною мовою у різноманітних ситуаціях, як то ситуації в аеропорту, готелі, ресторані, безліч соціальних контактів тощо .
 • “Занурення” - це систематизоване логічне та послідовне поєднання навчального, навчально-ігрового (симуляції) спілкування іноземною мовою з позанавчальною діяльністю (кава-брейки, які, звісно, супроводжується лише іноземною мовою), що дає можливість «зануритись» у спілкування іноземною мовою у реальних життєвих ситуаціях.
 • “Занурення” - це додаткова робота з аудіо-, відео матеріалами, додаткове виконання граматичних завдань/ тестів, робота з автентичними текстами для додаткового читання, а також консультації з викладачами. Це практика у спілкуванні з носіями виучуваної мови.
 • Курс “Занурення” розрахований для тих, хто:
  • бажає зробити значний прогрес у володінні іноземною мовою за короткий час за рахунок активізації резервних можливостей особистості
  • має намір відновити вже набуті знання, навички та вміння з іноземної мови через спілкування (говоріння, аудіювання, читання, письмо) цими мовами
  • не має можливості займатися протягом тривалого часу
Організація навчання:
Навчальний процес організований у формі змішаного навчання (blended learning). Дана навчальна технологія поєднує аудиторні форми організації навчального процесу та інтерактивне онлайн навчання, що дає можливість раціонально керувати часом навчання, контролювати темп та шлях опанування навчальним матеріалом.